Podpora rozvoje regionů v roce 2011

17.12.2010:  
Program Podpora rozvoje regionů z národních zdrojů zahrnuje v roce 2011 následující podprogramy:
Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů;
Podpora obnovy a rozvoje venkova.