Podpora regionálního rozvoje v roce 2010

11.11.2009: Podpora regionálního rozvoje z národních zdrojů zahrnuje v roce 2010 následující podprogramy: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití; Podpora obnovy venkova.