Podpora regionálního rozvoje v roce 2008

21.01.2009: Podpora regionálního rozvoje z národních zdrojů (tj. mimo programy spolufinancované ze zdrojů EU) obsahuje v roce 2008 následující podprogramy: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití; Podpora obnovy venkova; Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou; Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - dotační titul č. 3: Podpora obnovy a rozvoje města Terezín.