Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu

27.01.2009:

Související témata

Prioritním cílem regionálního programu je podpora rozvoje infrastruktury malého a středního podnikání, snížení nezaměstnanosti a podpora záměrů rozvoje na úseku cestovního ruchu v hospodářsky a strukturálně postižených oblastech severozápadních Čech a severní Moravy.

Programový dokument (doc - 99,84 KB)
Programový dodatek č.1 (doc - 25,09 KB)
Formulář žádosti  (doc - 57,34 KB)
Formulář RA 80 až RA 81, PROGFIN3    
Formulář "Výpočet ukazatele dluhové služby" (doc - 38,40 KB)
Žádost - změna  (doc - 79,87 KB)

Dodatkem č.2 a navazující výzvou pro podávání žádostí byla otevřena možnost pro podporu přípravy pilotních projektů v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2005. Oba dokumenty jsou publikovány pod rubrikou roku 2005.

Kontakt pro Program č. 2
- Ing. Tomáš Vacenovský, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1714, e-mail: Tomas.Vacenovsky@mmr.cz (Moravskoslezsko)
- Ing. Lucie Vondrušková, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1353, e-mail: Lucie.Vondruskova@mmr.cz (severozápadní Čechy)