Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS2 Severozápad,

27.01.2009:

Související témata

Cílem programu je podpora realizace vybraných projektů k zajištění vzniku nových pracovních míst ve vybraných regionech se soustředěnou podporou státu s dodržením maximální efektivity a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků.
Programový dokument ke stažení  (doc - 118,78 KB)
Formulář žádosti pro rok 2004 (doc - 72,70 KB)

Formuláře RA 80 až RA89, PROGFIN3     (na stránkách Ministerstva financí)

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce (doc - 42,50 KB)
Harmonogram povinných hlášení (doc - 38,91 KB)
Žádost o změnu rozhodnutí  (doc - 100,35 KB)


 Kontakt pro Program č. 1

- Ing. Zuzana Šebestíková, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1369, e-mail: Zuzana.Sebestikova@mmr.cz
- Ing. Jarmila Baláková, odbor regionálního rozvoje, tel. 22486 1168, e-mail: Jarmila.Balakova@mmr.cz