Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2010

11.11.2009: Dne 9. listopadu 2009 byl vyhlášen rozhodnutím ministra pro místní rozvoj program Bezbariérové obce. Jedná se o podporu na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Současně je podporován projekt EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení.

Rozhodnutím ministra č. 198/2009 ze dne 9. listopadu byly schváleny Zásady programu 117 610 a výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Zásady programu
Příloha č. 1 k Zásadám 
Příloha č. 2 k Zásadám


Výzva k předkládání žádostí o dotaci 

Elektronické vkládání žádostí zde    

 Závěrečné vyhodnocení akce.    


 Seznam evidovaných žádostí
 


 Rozhodnutí ministra č. 54/2010:

Seznam schválených žádostí

Formulář EDS/ISPROFIN


 

 

Euroklíč 2010

Cílem programu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P“. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Zásady programu

Formulář - Žádost o dotaci 

Formulář - Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce

Výzva k předkládání žádostí o dotaciKontakt:

Ing. Jiří Štika
tel.: 234 154 730
e-mail: Jiri.Stika@mmr.cz