Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2011

01.12.2010:
Dne 4. dubna 2010 byla schválena 1. změna dokumentace programu Bezbariérové obce. V rámci tohoto programu je zajišťována podpora odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou a podpora projektu Euroklíč. V souladu s touto dokumentací byly Rozhodnutím ministra č. 243 ze dne 30. listopadu 2010 schváleny Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2011 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci 

Zásady programu 
Příloha č. 1 k Zásadám 
Příloha č. 2 k Zásadám

Elektronické vkládání žádostí zde    .


Dne 31. ledna 2011 byl ukončen příjem žádostí o dotaci.
Seznam evidovaných žádostí Rozhodnutí ministra č. 64/2011 a č. 81/2011:

Seznam schválených žádostí
Seznam neschválených žádostí


Ing. Jiří Štika
tel.: 234 154 730
e-mail: Jiri.Stika@mmr.cz