Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2009

17.12.2008: Dne 28. listopadu 2008 byl vyhlášen rozhodnutím ministra pro místní rozvoj program Bezbariérové obce . Jedná se o podporu   na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou.

Rozhodnutím ministra č. 214/2008 ze dne 28. listopadu 2008 byly schváleny Zásady programu 117 610 a výzva k předkládání žádostí:  

Zásady programu 
Příloha č. 1 k Zásadám
Příloha č. 2 k Zásadám

 Výzva k předkládání žádostí o dotaci

Elektronické vkládání žádostí zde    .

 Seznam schválených akcí


 Kontakt:

Ing. Jiří Štika
email: Jiri.Stika@mmr.cz
tel.: 234 154 730