Oblast regionální politiky

11.12.2008:

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast regionální politiky (stav ke dni 31. 12. 2009):
 

Právní předpisy

Odkaz na Portál

veřejné správy ČR

 

Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb. a zákona 154/2009 Sb.

Zákon č. 248/2000 Sb    .

Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb.

Zákon č. 12/2002 Sb.