Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Koordinační místo Bavorsko – ČR

Koordinační místo Bavorsko – ČR

 
„Koordinační místo (nebo též Sekretariát) pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu“ má za úkol podpořit spolupráci jednotlivých relevantních aktérů, umožnit a posílit výměnu informací a tím přispět k realizaci cílů Rozvojové studie – Bavorsko - ČR. (Zadavatel: Bavorské státní ministerstvo financí, regionálního rozvoje a vlasti společně s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky)
 
Tato rozvojová studie je ke stažení     zde [PDF, 2.41MB].  
 
„Die Koordinierungsstelle (oder auch „das Sekretariat“) für grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement im Themenbereich Kultur und Tourismus“ soll zur besseren Vernetzung der relevanten Akteure dienen, Informationsaustausch ermöglichen und stärken und somit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Entwicklungsgutachtens Bayern-Tschechien leisten. (Auftraggeber: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat mit dem Tschechischen Ministerium für die Regionale Entwicklung)

Das Entwicklungsgutachten (in der deutschen Sprache) finden Sie     hier [PDF, 2.46MB].
 
Těžiště činnosti Koordinačního místa spočívá v:  
Schwerpunkte der Koordinierungsstelle sind:
 
  • Pomoc při navazování  kontaktů a zlepšení spolupráce poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, jako jsou např. organizace  podporující  rozvoj cestovního ruchu v regionech, turistická informační centra, volnočasová zařízení, hotely, restaurace, cestovní kanceláře, kulturní organizace s jejich kulturní nabídkou  v česko – bavorském příhraničí.
  • Förderung der Vernetzung von touristischen Leistungsträgern, wie z. B. Tourismusorganisationen, Tourist Infos, Freizeiteinrichtungen, Hotels- und Gaststätten, Reiseveranstaltern sowie Kulturschaffenden und deren Angeboten im Bayerisch – Tschechischen Grenzraum.
  • Plánování a realizace informačních a odborných akcí (i o plánovaných projektech) pro vhodné aktéry na obou stranách hranice.
  • Planung und Durchführung von Informations- und Fachveranstaltungen (inkl. zu neuen Projektvorhaben) für die relevanten Akteure auf beiden Seiten der Grenze.
  • V relevantních tematických oblastech realizace doporučení na české straně, která vycházejí z výše uvedené rozvojové studie.
  • Umsetzung von Handlungsempfehlungen auf tschechischer Seite in den relevanten Themenfeldern aus dem Entwicklungsgutachten Bayern – Tschechien.
  • Vytváření kontaktů pro realizaci cílů vyplývajících z Rozvojové studie Bavorsko - ČR a koordinace za tímto účelem pořádaných tematických jednání pro české partnerské organizace.
  • Der Aufbau von Kontakten zu den im Entwicklungsgutachten angegebenen Handlungsempfehlungen und Koordinierung von thematischen Netzwerktreffen für tschechische Partnerorganisationen. 
Probíhá neustálá koordinace činnosti s dotčenými euroregiony a kanceláří Evropského regionu Dunaj – Vltava.
Abstimmung mit den betroffenen Euregionen und der Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau.


Kontakt:
 
Simona Fink
Koordinační místo Bavorsko – ČR / Koordinierungsstelle  Bayern – Tschechien 
Přeshraniční management / Grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement
 
ARBERLAND REGio GmbH
Amtsgerichtstr. 6 – 8
D-94209 Regen
 
Telefon: +49 9921 950 445
Mobil (CZ):  +420 724 888069
Mobil (D):  +49 175 2984895
Fax: +49 9921 7282
E-Mail: fink@arberland-regio.de
 
Podporováno ze zdrojů: / Gefördert durch: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  / Das Tschechiesche Ministerium für die Regionale Entwicklung
 
a / und
 
Bavorské státní ministerstvo financí, rozvoje a vlasti / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
 
    Entwicklungsgutachten BY-CZ (CZ) [PDF, 2.41MB]
    Entwicklungsgutachten BY-CZ (DE) [PDF, 2.46MB]