Toledská deklarace

04.08.2010: Dne 22. června 2010 byla na neformálním jednání ministrů odpovědných za urbánní politiku přijata „Toledská deklarace“.
Na tvorbě jejího obsahu se aktivně podílely nejen členské státy EU, ale i evropské instituce, věnující se urbánní problematice. Hlavním tématem Deklarace je „Integrovaná regenerace měst“, jež je také jedním z hlavních témat strategie "Evropa 2020"    . Cílem přijatého dokumentu je rovněž příspěvek k co nejrychlejšímu překonání současné hospodářské krize, aby se evropská města opět stala živými, rozvíjejícími se a ekologickými centry.

Soubory ke stažení