Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti ...

Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti

08.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj čtvrtletně informuje vládní Výbor pro Evropskou unii o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS).

MMR čtvrtletně informuje vládní Výbor pro Evropskou unii o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS).  Tyto Zprávy hodnotí jak politiku soudržnosti v dimenzi hospodářské, sociální a územní, tak i čerpání finančních prostředků za období 2004 - 2006 i 2007 - 2013 včetně rizik a opatření. Zpráva rovněž zveřejňuje výsledky kontrolního systému a auditních činností při realizaci finančních prostředků.

Zprávy jsou zpracovány ve spolupráci s věcně příslušnými útvary MMR, NKÚ, MF, ČSÚ,  MPO, MZe, MPSV, MŽP, MŠMT, MD, NKÚ, Řídícím orgánem Hl. města Prahy a s Úřady Regionálních rad regionů soudržnosti SZ, MS, JV, SM, SV, JZ a SČ.

Soubory ke stažení