Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Systém k podpoře rozhodování na úrovni ...

Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ

08.01.2009: V roce 2006 bylo ukončeno řešení výzkumného projektu WB-04-04 s názvem „Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ“ (SPR), který byl řešen v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj WB – Výzkum pro potřeby regionů. Výsledkem tohoto projektu je vznik aplikace SPR.

Cílem aplikace SPR - „Systém k podpoře rozhodování regionálních a místních správ“     bylo a je poskytnout regionálním a místním správám internetový prostředek, který umožní získávat rychle správné a prakticky využitelné podklady pro kvalitní rozhodování. Výstupy jsou strukturovány podle jednotlivých logických problematik vyplývajících ze správních a samosprávních funkcí a formou znalostního poradenství podporují rozhodování na úrovni regionálních a místních správ včetně zkvalitňování znalostní základny v oblasti jejich managementu. Ve své podstatě je aplikace SPR určena k podpoře řešení rozhodovacích situací v těchto oblastech-oborech:

  1. Postavení obce – obec a její postavení ve struktuře veřejné správy, územní samospráva, práva a povinnosti, správní řízení, vztah občana k stavebnímu zákonu a životnímu prostředí, zásady chování a jednání zaměstnanců veřejné správy, občanství a trvalé pobyty, cizinci, azylanti, národnostní menšiny.
  2. Projektový management a marketing – problematika, metody a praktiky projektového řízení, řízení rizik, management a marketing pro obce včetně managementu jakosti.
  3. Hospodaření a financování obcí – zásady, dokumenty a zdroje pro financování obcí, programy, dotace a podpory, prodej státní půdy.
  4. Rozvoj obce – strategické a územní plánování, stavební řízení a pozemkové úpravy.
  5. Správa obce – obecní vyhlášky a nařízení, služby občanům, bytová, sociální, zdravotní, školská a dopravní politika, personalistika, komunikace s veřejností, notářské minimum, hry, spolky, trhy, manifestace, alternativní tresty.
  6. Soužití občanů, přestupky, domácí zvířata – řešení problémů spojených se soužitím občanů v návaznosti na přestupky a chov domácích zvířat.
  7. Životní prostředí – ochrana ovzduší, vody, krajiny, zeleně a zemědělského půdního fondu, hospodaření v lese a v LFA oblastech, ochrana zvířat proti týrání. Kromě podpory řešení rozhodovacích situací 1 až 7 aplikace dále umožňuje:
  8. Informační podporu rozhodování – normativy, standardy - např. ceny, náklady, sazby, limity pro stavby, ovzduší, vodu pitnou a ke koupání, přípustné hladiny hluku, welfare hospodářských zvířat, dřeviny, objemové hmotnosti, měrové jednotky.
  9. Stahování datových zdrojů – příklady dokumentů, tabulky ke stažení (normativy, standardy).
  10. Odkazy na důležité WWW stránky pro obce a regiony a na zákony vztahující se k problematice obcí.

Aplikace je dostupná na adrese http://mmrapp.kapos.cz    .