Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Stěžejní dokumenty maďarského ...

Stěžejní dokumenty maďarského předsednictví radě EU

12.05.2011: Prioritami maďarského předsednictví byla 2 témata, a to problematika klimatických změn a dopady demografických změn na regionální a městské úrovni. Výstupy maďarského předsednictví jsou shrnuty v dokumentu "Budapest communiqué".
bližší informace obsahují dva dokumenty („Climate Friendly Cities – A Handbook on the Tasks and Possibilities of European Cities in Relation to Climate Change“ a „Synthesis Report – The Impact of European demographic trends on regional and urban development“, které zveřejňujeme v originálním znění. K problematice demografických změn poskytla Česká republika informace dostupné ze Statistické ročenky ČR    , zpracované a vydané Českým statistickým úřadem    .
K problematice klimatických změn byly maďarským kolegům poskytnuty informace relevantními institucemi. Jejich seznam je uveden v rejstříku závěrečné zprávy; zároveň jsou v dokumentu uvedeny příklady dobré praxe z měst České republiky.
Výstupy maďarských kolegů jsou shrnuty v dokumentu Budapest Communiqué. Communiqué vzali na vědomí vrchními řediteli pro urbánní politiku. Na neformálním jednání ministrů pro územní soudržnost budou s tímto dokumentem seznámeni také ministři (19.-20. května 2011, Maďarsko).

 
Dokumenty ke stažení:
Demografické změny
Klimatické změny
Budapest Communiqué

Kategorie:

Aktuality