Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Strategie ...

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Strategie regionálního rozvoje 2014 - 2020 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí

11.03.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dále jen „Strategie“) a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb.).
Termín konání:
20. 3. 2013 od 9 hodin

Adresa místa konání:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Na Příkopě 3, Praha 1) – zasedací místnost č. 111

Obsah dokumentu je rámcově vymezen v § 5 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedeným ustanovením je v něm obsaženo i vymezení státem podporovaných regionů podle § 4 téhož zákona.

Strategie průřezovým způsobem reflektuje a hodnotí současný stav regionálního rozvoje v České republice v souladu se svěřenou koordinační rolí Ministerstva pro místní rozvoj při zabezpečování regionální politiky státu a aktivit v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Materiál zároveň prostřednictvím navržených priorit reaguje na zásadní otázky, které mají vliv na rozvoj jednotlivých územních celků, a jejichž řešení povede k naplňování hlavních cílů regionální politiky ČR, tj. k omezování nežádoucích regionálních disparit a ke zvyšování socioekonomické úrovně regionů ČR.

Veřejné projednání je určeno především zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry, výzkumných subjektů, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti. Vaši případnou účast prosím potvrďte na níže uvedený email do 18. března 2013.

Materiál ke stažení:
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Priprava-Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2014

Kontaktní údaje:
Ing. Pavel Novotný
pavel.novotny@mmr.cz

Kategorie:

Články, Aktuality