Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012

01.10.2012: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil Zásady podprogramu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2012. Výzva příslušného dotačního titulu, který je určen obcím a krajům, je otevřena od 1. října 2012.
„Program je zaměřen na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku poškozeného v letošním roce živelní pohromou jako jsou například bleskové povodně a záplavy, přívalové deště nebo větrné smrště,“ uvedl ministr Kamil Jankovský.

Peníze jsou určeny zejména na opravu komunikací, mostů, chodníků, koryt vodních toků, poškozených požárních nádrží a dalších druhů poškozené infrastruktury.

Výzva je otevřena od 1. do 31. října 2012. Veškeré informace je možné najít na webových stránkách MMR    .

Kategorie:

Aktuality