Na MMR proběhl odborný seminář

22.09.2010: Dne 20. září 2010 proběhl na MMR odborný seminář s názvem „APLIKACE STRATEGICKÉHO HODNOTÍCÍHO RÁMCE PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE ČR“.
Semináře se mimo jiné zúčastnili zástupci místních a krajských samospráv, magistrátů statutárních měst, Asociace krajů a experti v oblasti strategického plánování. Obsahem a cílem semináře bylo seznámit účastníky s výstupem  dvouletého mezinárodního projektu, který MMR zpracovalo ve spolupráci s OECD. V další části semináře byly prezentovány výsledky aplikace hodnotícího rámce ve vybraných pilotních regionech (kraj Vysočina a MAS Přemyslovské Střední Čechy). V závěru semináře proběhla předmětná diskuze o problematice vyhodnocování strategických dokumentů v ČR.
 
Všechny podkladové materiály ze semináře (studie OECD, její aplikace v ČR, prezentace) jsou publikovány na webových stránkách ministerstva v sekci Regionální politika/koncepce a strategie.

Soubory ke stažení