Kodex evropské statistiky

12.04.2012: Kodex evropské statistiky byl 30. března t.r. uveřejněn k pracovnímu využití na intranetových stránkách MMR.

Základem Kodexu evropské statistiky je patnáct zásad, které se týkají institucionálního
prostředí, procesů produkce statistik a výstupů statistik. Pro každou ze zásad byl vypracován
soubor ukazatelů osvědčených postupů. Tyto ukazatele jsou měřítkem pro přezkoumávání,
jak je tento Kodex uplatňován v praxi. Kritéria kvality evropských statistik jsou stanovena
v evropském statistickém právu.

Statistické orgány, mezi něž patří Komise (Eurostat), národní statistické úřady a jiné
vnitrostátní orgány odpovědné za vývoj, vypracovávání a šíření evropských statistik, se
spolu s vládami, ministerstvy a Evropskou radou zavázaly, že budou tento kodex dodržovat.
Zásady tohoto kodexu představují dohromady s obecnými zásadami řízení kvality společný
rámec pro kvalitu Evropského statistického systému.
 
Kodex v české verzi je dostupný na webových stránkách Eurostatu zde    .

Kodex v anglické verzi je dostupný na webových stránkách Eurostatu zde    .

Kategorie:

Aktuality