Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Dokončení projektu „RÁMEC STRATEGICKÉHO ...

Dokončení projektu „RÁMEC STRATEGICKÉHO HODNOCENÍ PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE“

12.01.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) se podílelo jako gestor Akčního programu pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj LEED OECD spolu s vybranými českými experty na přípravě mezinárodního projektu s názvem „RÁMEC STRATEGICKÉHO HODNOCENÍ PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE “.
Projekt byl dokončen t.r. a obsahově je zaměřen na zmapování a vyhodnocení vztahů mezi jednotlivými evaluacemi prováděnými v České republice na místní a regionální úrovni. Hlavním cílem projektu je poskytnout regionálním a místním správním orgánům ucelenou metodickou příručku, která jim umožní zvýšit efektivnost a význam evaluace při tvorbě strategických plánů a jiných rozvojových dokumentů.

Projekt byl rozdělen do dvou výstupů, kde prvním z nich bylo zpracování tzv. Zprávy a druhým vypracování metodické příručky popisující metody, postupy a úkoly pro vyhodnocování strategických dokumentů především na místní úrovni.

Vytvoření rámce monitorování a hodnocení považuje ministerstvo za významný předpoklad pro posílení a udržení socio-ekonomického rozvoje České republiky na regionální a místní úrovni. Dobře fungující rámec pro Českou republiku pomůže zajistit společný referenční rámec a podpořit zvýšené využívání monitorování a hodnocení regionálních a místních rozvojových strategií na jednotlivých úrovních.

Oba výstupy projektu je možné nalézt na webových stránkách MMR, a to:

1) ZPRÁVA - "RÁMEC STRATEGICKÉHO HODNOCENÍ PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE"

2) PŘÍRUČKA - "STRATEGICKÝ HODNOTÍCÍ RÁMEC PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE"