Evropská síť znalostí městských záležitostí (EUKN)

Evropská síť znalostí městských záležitostí (EUKN, z angl. European Urban Knowledge Network) je udržitelnou, mezivládní znalostní sítí s národními kontaktními místy ve všech členských státech, působící jako centrum znalostí pro stávající sítě odborníků na urbánní záležitosti na všech úrovních správy.

Aktivity sítě EUKN jsou zaměřeny na posílení ekonomické pozice měst prostřednictvím výměny znalostí a zkušeností v urbánní oblasti.


Co EUKN nabízí? 
 
e-knihovna (online databáze)
praxe měsíce
každoroční mezinárodní konference
roční tematické publikace
tematické souborné dokumenty (tzv. dossier)
pravidelné newslettery
aktuální novinky, kalendář akcí, články, rozhovory


Co zapojení do sítě EUKN přináší?
 
• nové informace
• sdílení zkušeností a know-how
• spolupráce
• přístup ke studiím, výzkumům, politickým dokumentům aj.
• prezentace vlastních aktivit, projektů a výsledků
• inspirace pro vlastní práci
• participace na evropských projektech
• nové kontakty doma i v zahraničí
  
Pokud byste i VY rádi sdíleli své nápady, zkušenosti, projekty, výzkumy, studie, pilotní akce nebo byste rádi upozornili na Vámi pořádané semináře, konference, významné události a to prostřednictvím sítě EUKN, zapojení do sítě je velice jednoduché. Pro publikování Vašich aktivit stačí vyplnit stručnou šablonu (k dispozici u národního kontaktního místa) a odeslat ji národnímu kontaktnímu místu, který zajistí publikaci na portálu EUKN. 

Pro získání dalších informací se obraťte na národní kontaktní místo.  
 
Národní kontaktní místo ČR

Mgr. Jana Korytářová
e-mail: jana.korytarova@mmr.cz