Konference "Výzkum v regionech"

20.03.2017: Dne 26.4. 2017 se uskutečnila konference "Výzkum v regionech" v Praze.
Odbor regionální politky uspořádal konferenci, která byla zaměřena na rekapitulaci výzkumných projektů, které byly řešeny  v rámci výzkumných programů BETA a OMEGA v letech 2013 - 2016. Témata byla vybrána průřezově v rámci činnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto projekty byly podpořeny prostřednictvím Technologické agentury ČR.

Záměrem uspořádání konference bylo setkání akademické sféry, státní správy a věrejnosti, která se zabývá vědou, výzkumem a inovacemi v rámci regionální politiky.
Byly zde prezentovány i nové výzkumné programy od zástupce Technologické agentury ČR.

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou ke stažení     zde. [ZIP archív, 2.95MB]