Archiv certifikovaných metodik - 2013

01.12.2014: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet)realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Výzkumný program BETA - certifikované metodiky za rok 2013

Projekt: TB010MMR028 "Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace"

    Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území [PDF, 3.56MB]
Vzorový příklad

    Informacni letak k projektu TB010MMR028_Udrzitelny rozvoj v uzemnim planovani [PDF, 541.47KB]


Výzkumný program OMEGA - certifikované metodiky za rok 2013

Projekt: TD 010029 „Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit“

Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů
    Vzorový příklad [PDF, 1.3MB]