Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

19.01.2011:
Cílem projektu je zajištění komplexních statistických informací o sektoru tuzemských hromadných a  individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu (počet, struktura, regionální rozložení, nabízené služby apod.) a o počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR včetně jejich dalších charakteristik (např. nabízené služby). Projekt zahrnuje i vytvoření aktuálních databází, které budou neocenitelným zdrojem informací o cestovním ruchu.