Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu

16.07.2015:
Cílem projektu je zajištění a zkvalitnění statistických dat o počtu a struktuře organizátorů akcí KIT působících na trhu cestovního ruchu ČR, o počtu, struktuře a regionálním rozložení jimi provedených akcí a počtu a struktuře účastníků těchto akcí. Dále budou zjišťovány údaje o poskytovatelích prostor pro akce organizované v rámci KIT, kteří působí na trhu cestovního ruchu ČR. Z výsledků šetření budou vytvořeny aktuální databáze, které budou neocenitelným zdrojem informací o předmětném sektoru cestovního ruchu na území ČR.
Doba realizace projektu:     1. 7. 2009 - 30. 6. 2014
Alokace projektu:              10,5 mil. Kč
 
Výstupy projektu