Jste zde: Úvodní strana > ... > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Zkvalitnění statistických dat o ... > Pilotní šetření příjezdového cestovního ...

Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat

21.01.2016: Hlavním cílem projektu je zefektivnit a zmodernizovat stávající způsob sběru statistických dat o příjezdovém cestovním ruchu ČR. MMR ve spolupráci s partnerem projektu – Českým statistickým úřadem - a dalšími uživateli statistických dat o incomingu - vytvořilo metodickou spojnici mezi stávajícím šetřením a budoucí novou metodou sběru dat s využitím moderních komunikačních technologií. Za účelem naplnění výše uvedeného cíle projektu byla ověřena místní a časová srovnatelnost výsledků nově navržené metody sběru statistických dat o PCR jako alternativy ke stávající metodě. Pilotní výzkum o struktuře zahraničních návštěvníků s využitím GSM mobilních dat, který proběhl ve vybraných lokalitách ČR, byl doplněn šetřením malého rozsahu ve vnitrozemí za účelem získání doplňujících informací o výdajích zahraničních návštěvníků ČR. Výsledky výzkumu jsou nyní ve fázi analýzy za účelem srovnatelnosti nové a stávající metody sběru dat o příjezdovém cestovním ruchu ČR, nicméně již nyní je jisté, že nová metoda by měla být vhodnou alternativou pro stávající šetření – za předpokladu, že dojde k jejímu optimálnímu nastavení.
Doba realizace projektu: 1. 2. 2015 – 31. 12. 2015
Alokace projektu: 1 260 000 Kč

    Závěrečná tisková zpráva [PDF, 437.81KB]
    Prezentace výsledků projektu [PDF, 377.95KB]