Odborné semináře v rámci publicity statistických projektů cestovního ruchu

23.03.2015: V rámci povinné publicity statistických projektů financovaných z Integrovaného operačního programu probíhají semináře, které odborné veřejnosti aktivní na poli cestovního ruchu přibližují průběh, metodiku a především průběžné i definitivní výsledky plošných statistických šetření ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, KIT segmentu, v budoucnu i sektoru stravovacích zařízení. Dále je veřejnost informována o statistických výstupech pravidelného čtvrtletního šetření „Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015“, které slouží především potřebám poptávkové strany Satelitního účtu cestovního ruchu ČR.
  • seminář - Praha, 19. března 2013

    01 Prezentace: Příjezdový cestovní ruch 2012 [PDF, 2.04MB]
    02 Prezentace TSA [PDF, 1.21MB]
    03 Prezentace: ubytovací zařízení - 1 fáze CK predběžná [PDF, 2.04MB]
    04 Prezentace: KIT segment cestovního ruchu [PDF, 668.97KB]
    05 Prezentace: Postaveni cestovního ruchu - přínosy-výdaje [PDF, 1.86MB]
 

  • seminář - Brno, 26. listopadu 2013

    01 Příjezdový cestovní ruch 1.-3. Q. 2013 [PDF, 2.21MB]
V prezentaci byly za sektor hromadného a individuálního ubytování zveřejněny zatím předběžné výsledky, které budou zpřesněny poté, co Český statistický úřad ověří nově registrovaná hromadná ubytovací zařízení a zařadí je do databáze.
    02 Census ubytovacích zařízení - 2.fáze,CK 1.fáze [PDF, 1.17MB]
    03 KIT segment cestovního ruchu definitiv [PDF, 1.5MB]     [PDF, 1.5MB]
    04 Přínosy cestovního ruchu - výdaje nové metody 11. 2013 [PDF, 1.58MB]
 

  • seminář - Olomouc, 10. dubna 2014

    01 Příjezdový cestovní ruch v roce 2013 [PDF, 1.24MB]
    02 CENSUS Ubytovací zařízení, cestovní kanceláře, cestovní agentury [PDF, 4.6MB]
    03 KIT segment cestovního ruchu [PDF, 1.82MB]
    04 Sektor stravovani [PDF, 1.36MB]
    05 KPMG-Statistika cestovního ruchu v ČR [PDF, 1.74MB]

                
 

  • seminář - Praha, 18. června 2014

    01 Příjezdový cestovní ruch ČR za rok 2013 [PDF, 1.71MB]
    02 Statistické šetření ubytovacích zařízení, CK a CA na území ČR [PDF, 1.13MB]
    03 Statistika hromadných ubytovacích zařízení [PDF, 202.85KB]
    04 Statistika cestovního ruchu v ČR - TSA [PDF, 640.79KB]
    05 Statistické šetření KIT akcí segmentu cestovního ruchu [PDF, 1.8MB]
    06 Statistické šetření sektoru stravování [PDF, 1.97MB]
    07 KPMG - Statistika cestovního ruchu v ČR [PDF, 1.49MB]

                    
 

  • seminář - Brno, 2. listopadu 2014

    01 Příjezdový cestovní ruch Brno [PDF, 1.34MB]
    02 Šetření-UZ-CK-CA-BRNO 2.11.2014 [PDF, 2.82MB]
    03_Prezentace ppm factum Brno - final [PDF, 1.26MB]
    04 Prezentace - final - hlavni zjisteni - Olomouc [PDF, 2.76MB]
 

  • seminář - Olomouc, 17. března 2015

    01 Příjezdový cestovní ruch 2014 - Olomouc 3-2015 [PDF, 2.32MB]
    02 Šetření-UZ-CK-CA - Olomouc 3-2015 [PDF, 2.96MB]
    03 Šetření-o-návštěvnosti v HUZ CSU - Olomouc 3-2015 [PDF, 1.26MB]
    04 Šetření segmentu KIT - Olomouc 3-2015 [PDF, 2.94MB]
    05 Šetření stravovacích zařízení - Olomouc 3-2015 [PDF, 4.4MB]