Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Zkvalitnění statistických dat o ...

Zkvalitnění statistických dat o cestovním ruchu

V rámci Integrovaného operačního programu a v souladu s  Koncepcí státní politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo a od roku 2009 realizuje několik projektů, jejichž cílem je doplnění a rozšíření systému statistických informací o cestovním ruchu v  oblastech, ve kterých tato data buď zcela chybí, nebo jsou údaje doposud poskytovány v nedostatečné míře.
 
V první výzvě jsou realizovány níže uvedené projekty, které významně přispějí ke zkvalitnění systému statistických dat o významných oblastech cestovního ruchu a zejména pak zajistí kontinuální sestavování a zkvalitňování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR jako jediného komplexního zdroje informací o přínosech odvětví cestovního ruchu v rámci národního hospodářství České republiky.
 
Přínosy z realizace projektů
  • - doplnění a rozšíření informací a dat v oblasti statistiky cestovního ruchu
  • - komplexní zajištění kvality informací a statistických dat v cestovním ruchu
  • - tvorba spolehlivých zdrojů informací pro rozhodovací procesy subjektů aktivních v cestovním ruchu na základě kvalitních statistických dat
  • - měření přínosů odvětví cestovního ruchu pro národní hospodářství ČR
  • - zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako destinace cestovního ruchu

8. prosince 2015: Cílem projektu je zajištění a zkvalitnění statistických dat pro sestavování a zpřesňování tabulek TSA ČR – doplnění údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků v ČR a jejich výdajích. Hlavní aktivitou ...

21. ledna 2016: Hlavním cílem projektu je zefektivnit a zmodernizovat stávající způsob sběru statistických dat o příjezdovém cestovním ruchu ČR. MMR ve spolupráci s partnerem projektu – Českým statistickým úřadem - a dalšími ...

19. ledna 2011: Cílem projektu je zajištění komplexních statistických informací o sektoru tuzemských hromadných a  individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu (počet, struktura, regionální rozložení, nabízené ...

16. července 2015: Cílem projektu je zajištění a zkvalitnění statistických dat o počtu a struktuře organizátorů akcí KIT působících na trhu cestovního ruchu ČR, o počtu, struktuře a regionálním rozložení jimi provedených akcí a počtu a ...

23. března 2015: V rámci povinné publicity statistických projektů financovaných z Integrovaného operačního programu probíhají semináře, které odborné veřejnosti aktivní na poli cestovního ruchu přibližují průběh, metodiku a především ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven