Statistiky cestovního ruchu 2015

Statistika cestovního ruchu v České republice v roce 2015, informace o příjezdech zahraničních návštěvníků, o výjezdech občanů ČR do zahraničí, o domácím cestovním ruchu a devizových příjmech a výdajích ze zahraničního cestovního ruchu ČR.
Údaje ze statistického šetření MMR slouží ke stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků v ČR v členění na jednodenní návštěvníky, tranzitující osoby a turisty. Odpovídají na otázky, jako jsou: důvod a frekvence návštěv, délka pobytu, navštívená místa, spokojenost s návštěvou a struktura výdajů návštěvníků v členění dle země původu. Výsledky šetření jsou jedním z hlavních zdrojů dat pro Satelitní účet cestovního ruchu ČR. Statistické šetření pro MMR realizuje vybraný dodavatel. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně.

    Prezentace-Příjezdový cestovní ruch za 1. čtvrtletí 2015 [PDF, 3.88MB]
    Prezentace-Příjezdový cestovní ruch za 2. čtvrtletí 2015 [PDF, 3.57MB]
    Prezentace-Příjezdový cestovní ruch za 3. čtvrtletí 2015 [PDF, 3.62MB]
    Prezentace-Příjezdový cestovní ruch za 4. čtvrtletí a rok 2015 [PDF, 7.26MB]

    Výjezdový a domácí CR - rok 2015 [PDF, 318.58KB]

    2-01-Hosté v HUZ - kraje 2015 [PDF, 262.83KB]
    2-02-Hosté v HUZ - země 2015 [PDF, 248.22KB]
    2-03-Počet a struktura hostů v HUZ - kraje 2015 [PDF, 166.45KB]
    2-04 a-b-Využití lůžek a pokojů - kraje - kateg. 2015 [PDF, 167.1KB]
    2-05-A-Hosté v LUZ - kraje 2015 [PDF, 166.15KB]
    2-05-B-Hosté v LUZ - země 2015 [PDF, 247.66KB]
    2-06-A-B-Konference v HUZ - kraje - kategorie 2015 [PDF, 262.81KB]

    3-1-Kapacity dle krajů [PDF, 32.77KB]
    3-2-Kapacity dle kategorie [PDF, 28.09KB]

    Platební bilance za CR - rok 2015 [PDF, 36.34KB]

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven