Statistiky cestovního ruchu 2013

Statistika cestovního ruchu v České republice v roce 2013, informace o příjezdech zahraničních návštěvníků, o výjezdech občanů ČR do zahraničí, o domácím cestovním ruchu a devizových příjmech a výdajích ze zahraničního cestovního ruchu ČR.

30. prosince 2013: Údaje ze statistického šetření MMR slouží ke stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků v ČR v členění na jednodenní návštěvníky, tranzitující osoby a turisty a odpovídají na otázky, jako jsou důvod a ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven