Domácí a výjezdový cestovní ruch

06.03.2013:  
Čtvrtletní údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu občanů ČR v členění na cesty za účelem trávení volného času a rekreace a na služební cesty. Základní ukazatele – počet osob, počet přenocování a výdaje na cesty - jsou členěny dle tuzemského či zahraničního cíle cesty, délky pobytu, dle různých charakteristik účastníků cesty, užitého dopravního prostředku a typu ubytování. 

    DVCR-1-Q-2012 [MS Excel, 107KB]
    DVCR-2-Q-2012 [MS Excel, 116KB]
    DVCR-1-2-Q-2012 [MS Excel, 102KB]
    DVCR-3-Q-2012 [MS Excel, 116.5KB]
    DVCR-1-3-Q-2012 [MS Excel, 116.5KB]
    DVCR-4-Q-2012 [MS Excel, 121.5KB]
    DVCR-1-4-Q-2012 [MS Excel, 447.5KB]