Domácí a výjezdový cestovní ruch

03.08.2011:  

Čtvrtletní údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu občanů ČR v členění na cesty za účelem trávení volného času a rekreace a na služební cesty. Základní ukazatele – počet osob, počet přenocování a výdaje na cesty - jsou členěny dle tuzemského či zahraničního cíle cesty, délky pobytu, dle různých charakteristik účastníků cesty, užitého dopravního prostředku a typu ubytování.