Mezinárodní srovnání

09.06.2010:
Srovnání statistických údajů o cestovním ruchu za vybrané státy Evropské unie o ubytovací statistice cestovního ruchu na svém území a o výjezdovém a domácím cestovním ruchu svých rezidentů.