Devizové příjmy a výdaje

09.06.2010:
Komplexní pohled na devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu, devizové výdaje na zahraniční cestovní ruch a saldo ze zahraničního cestovního ruchu, které tvoří jednu z  položek platební bilance České národní banky. Platební bilance je zveřejňována ve čtvrtletní periodicitě.