Cestovní ruch v České republice 2007

25.06.2009:

Pro cestovní ruch v České republice představoval rok 2007 období dalšího růstu, v němž se podařilo dokončit několik důležitých úkolů, na kterých se podstatným způsobem podílelo prostřednictvím odboru cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

V tomto roce vládou ČR došlo ke schválení Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013, která je důležitým dokumentem z hlediska řízení a organizace cestovního ruchu v ČR. Rovněž došlo ke schválení Integrovaného operačního programu a získání zasedání Regionální komise pro Evropu Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO), členství ve Výboru pro statistiku a Satelitní účet téže organizace.  
Statistické výsledky a informace za rok 2007 o vývoji a trendech cestovního ruchu v České republice jsou nejenom dokladem roztoucího významu a měnících se trendů cestovního ruchu, ale i úspěchem, kterého Česká republika dosáhla zejména v oblasti marketingu a propagace.

Soubory ke stažení