Cestovní ruch v České republice 2013

09.01.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo souhrn aktivit za oblast cestovního ruchu v roce 2013. V přiloženém dokumentu naleznete zejména aktuální statistická data a trendy cestovního ruchu, aktivity v oblasti koncepční, legislativní a mezinárodní činnosti.
Výkonnost odvětví cestovního ruchu v České republice je možné za rok 2013 hodnotit spíše jako období mírného růstu, neboť ne všechny výkonnostní parametry rostly. Pokračovaly dopady krizových let, a to jak v České republice, tak v rámci světové ekonomiky. Rekordní byla návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - do ČR přijelo 7,3 milionu zahraničních turistů. Oproti příjezdům byl nižší nárůst počtu přenocování vzhledem ke kratším dovoleným. Obdobná situace byla i v oblasti domácího cestovního ruchu a lázeňství. Stagnaci také zaznamenaly příjmy z cestovního ruchu, což potvrdilo období strukturálních změn v poptávce cestovního ruchu zejména ve prospěch nových zdrojových trhu z Asie a Latinské Ameriky.
 
V roce 2013 byly dokončeny významné koncepční dokumenty cestovního ruchu. V březnu byla vládou schválena nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014–2020, která byla připravována společně s marketingovou koncepcí cestovního ruchu na období 2013–2020 agentury CzechTourism. Toto období bude, zejména z důvodu významného omezení podpory odvětví z evropských fondů, obdobím změny a hledáním nových způsobů financování rozvojových záměrů.
 
V rámci legislativní činnosti probíhaly práce na tvorbě Zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu, který se z důvodu rozdílných představ jednotlivých aktérů nepodařilo ani v tomto roce dokončit. Ve vztahu k zákonu č.159/1999 Sb., pokračovala příprava jeho novelizace, která spočívala ve zpřesněném definování některých ustanovení tak, aby zůstala i nadále zachována odpovídající ochrana spotřebitele a znění zákona odpovídalo nově schválenému Občanskému zákoníku.
 
Z některých dalších aktivit je možné zmínit zejména zahájení certifikace prvních organizací v rámci Českého systému kvality služeb, který je nástrojem umožňujícím zapojeným subjektům v cestovním ruchu pracovat na zkvalitnění svých služeb. Ministerstvo přineslo také další výsledky projektů zaměřených na zkvalitnění statistických dat a informací o cestovním ruchu. Velmi úspěšně lze hodnotit i další pokračování Národního programu podpory cestovního ruchu, prostřednictvím kterého byly již počtvrté podporovány konkrétní projekty v oblasti sociálního cestovního ruchu.
 
Ministerstvo bylo také velmi aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce a v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu. Úspěchem bylo získání pořádání 12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu pro rok 2014 společně s OECD a Eurostatem.

Elektronická interaktivní aplikace publikace MMR s názvem „Ročenka cestovního ruchu 2013“.
CZ: http://webview.triobo.com/cestovniruch/rocenka-2013    
EN: http://webview.triobo.com/cestovniruch/tourism-2013    
 

Připojené soubory