Cestovní ruch v České republice 2011

07.03.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR věnovalo opět v roce 2011 velkou pozornost aktivitám na rozvoj a podporu cestovního ruchu, zejména pak v oblastech koncepce, legislativy, mezinárodní činnosti a statistik, o kterých se můžete dočíst v níže přiložené publikaci.
Výkonnost odvětví cestovního ruchu za rok 2011 je možné hodnotit ze statistického hlediska jako mírné oživení. Byl zaznamenán nárůst návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních a celkové příjmy z mezinárodního cestovního ruchu se zvýšily o 7,3 %.  Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravy na tvorbě nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020, jejímž cílem je posílení konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti. Zároveň probíhaly činnosti k zajištění správních agend vyplývajících ze zákonů č. 159/1999 Sb. a č. 179/2006 Sb. a také pokračovaly přípravy na tvorbě Českého systému kvality služeb. V roce 2011 je nutné zmínit i úspěšné pokračování Národního programu podpory cestovního ruchu k podpoře aktivit sociálního cestovního ruchu. Nesmíme však zapomenout zmínit i spolupráci v oblasti mezinárodních organizacích, kde se podařilo navázat součinnost na konkrétních projektech, jakými jsou EDEN, Calypso či Evropská značka kvality.

Připojené soubory