Cestovní ruch v České republice 2010

05.01.2012:
Ze statistického hlediska za uplynulé období roku 2010 byla vydána ročenka odboru cestovního ruchu, ve které je možné nalézt informace o aktivitách, které Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo na podporu rozvoje cestovního ruchu, ale také velice podstatné informace o statistice, trendech v cestovním ruchu, legislativě i aktivitách v mezinárodních organizacích.  
Pro rok 2010 dle statistických šetření nastal pozitivní obrat, a to v nárůstu příjezdů zahraničních turistů a cestovní ruch se tak dostal na předkrizovou úroveň s příznivým výhledem i pro následující období. Jednou z důležitých aktivit MMR byla práce na dlouhodobě chybějícím zákoně o podpoře a řízení cestovního ruchu, který je nyní zkoncipován jako věcný záměr zákona a byl předán do připomínkového řízení. Dále pokračovala realizace konkrétních aktivit vyplývajících ze schválené Koncepce státní politiky cestovního ruchu, kterými jsou systémové projekty MMR (budování Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, zkvalitnění statistických dat a znovu obnovení Národního programu podpory cestovního ruchu). V oblasti mezinárodních aktivit je důležité zmínit schválení nového strategického rámce Evropské unie v oblasti cestovního ruchu, ale také vyhlášení soutěže nejlepších destinací EDEN.

Soubory ke stažení