Cestovní ruch v České republice 2009

01.03.2011:
Publikace „Cestovní ruch v České republice 2009“ je vydávána jako souhrn informací o opatřeních, statistických datech a trendech, které ovlivnily cestovní ruch v uplynulém období.
Jako jedna z nejvýznamnějších událostí roku 2009 bylo předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, při které Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo mezinárodní konferenci zaměřenou na trh práce a zaměstnanost v průmyslu cestovního ruchu. Další významnou aktivitou bylo předložení na jednání Vlády České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013. Současně pokračovala realizace projektů zaměřených na zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, ale také v oblasti statistiky na podporu tvorby Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky. Následně byly dokončeny některé projekty spojené se vzděláním a kvalitou lidských zdrojů, které vedly k vytvoření cyklu vzdělávacích dokumentů v cestovním ruchu, které odvysílala Česká televize.

Soubory ke stažení