Cestovní ruch v České republice 2008

24.11.2009:
Ročenka 2008 přináší informace o aktivitách, které Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizovalo za uplynulý rok v oblasti cestovního ruchu. 
V Ročence nenaleznete pouze statistické údaje a grafy za období 2008 a 1. pololetí 2009, ale také i přehled opatření a vývoj nových trendů. Vzhledem k tomu, že již rok 2008 poznamenala začínající hospodářská krize, snažilo se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypracovávat národní systém kvality služeb v cestovním ruchu, jako garance kvality poskytovaných služeb, ale také i ochrana a snadnější orientace spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu. Dále pak bylo realizováno několik významných projektů a bylo uskutečněno významné zasedání Komise pro Evropu Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO).

Soubory ke stažení