Ročenka cestovního ruchu

Ročenka dává příležitost se seznámit s celou řadou užitečných informací, které mapují činnost a výsledky práce odboru cestovního ruchu MMR ČR a s údaji ze statistiky cestovního ruchu.
 

9. ledna 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo souhrn aktivit za oblast cestovního ruchu v roce 2013. V přiloženém dokumentu naleznete zejména aktuální statistická data a trendy cestovního ruchu, aktivity v oblasti ...

3. prosince 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vás i letos seznámí s aktivitami, kterým se věnovalo v oblasti cestovního ruchu za rok 2012. Jedná se zejména o statistické informace a trendy cestovního ruchu, aktivity v oblasti ...

7. března 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR věnovalo opět v roce 2011 velkou pozornost aktivitám na rozvoj a podporu cestovního ruchu, zejména pak v oblastech koncepce, legislativy, mezinárodní činnosti a statistik, o kterých ...

5. ledna 2012: Ze statistického hlediska za uplynulé období roku 2010 byla vydána ročenka odboru cestovního ruchu, ve které je možné nalézt informace o aktivitách, které Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo na podporu rozvoje ...

1. března 2011: Publikace „Cestovní ruch v České republice 2009“ je vydávána jako souhrn informací o opatřeních, statistických datech a trendech, které ovlivnily cestovní ruch v uplynulém období.

24. listopadu 2009: Ročenka 2008 přináší informace o aktivitách, které Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizovalo za uplynulý rok v oblasti cestovního ruchu. 

25. června 2009: Pro cestovní ruch v České republice představoval rok 2007 období dalšího růstu, v němž se podařilo dokončit několik důležitých úkolů, na kterých se podstatným způsobem podílelo prostřednictvím odboru ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven