Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Konference ke statistickým projektům ...

Konference ke statistickým projektům odboru cestovního ruchu ke zkvalitnění statistických informací v oblasti cestovního ruchu

29. dubna 2015 se v Praze uskutečnila jednodenní závěrečná konference v rámci systému projektů MMR ČR cílených na zkvalitnění statistických dat o cestovním ruchu. Konference zhodnotila význam projektů realizovaných v letech 2009 – 2015.

Součástí konference byla i závěrečná prezentace, veřejností velmi poptávaného šetření, příjezdového cestovního ruchu

o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků ČR. Zmíněné šetření slouží především pro účely pravidelné konstrukce Satelitního účtu cestovního ruchu ČR. Zazněly zde příspěvky k výsledkům plošných šetření ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, KIT segmentu cestovního ruchu a sektoru stravovacích zařízení. V odpoledních hodinách proběhly prezentace hlavních partnerů a zainteresovaných subjektů ministerstva – Svazu obchodu a cestovního ruchu, Českého statistického úřadu a organizace CzechTourism. Velmi zajímavým byl i příspěvek zástupce Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR na téma Systém národní statistiky cestovního ruchu Slovenska.

Závěrečná konference byla symbolickým zakončením úspěšných statistických projektů odboru cestovního ruchu MMR ČR financovaných z Integrovaného operačního programu Evropské unie.
 

  • Konference - Praha, 29. 4. 2015 

 

  • Fotodokumentce

    foto-1 [obrázek, 479.26KB]
    foto-2 [obrázek, 420.93KB]
    foto-3 [obrázek, 325.61KB]
    foto-4 [obrázek, 395.28KB]
    foto-5 [obrázek, 322.43KB]
    foto-6 [obrázek, 241.17KB]
    foto-7 [obrázek, 321.12KB]
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven