Statistiky cestovního ruchu 2006

06.01.2009: Statistika zahraničního cestovního ruchu v České republice v lednu až prosinci 2006, informace o příjezdech zahraničních návštěvníků i o výjezdech občanů ČR do zahraničí.

Zahraniční cestovní ruch v České republice v lednu - prosinci 2006

Podle předběžných údajů ČNB dosáhly devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - prosinec 2006 5,0 mld. USD, což je o 7,1 % více než ve stejném období roku 2005 (v Kč 113,1 mld., index 101,1 a v € 4,0 mld., index 106,3).

Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - prosinec 2006 představují ekvivalent 5,3% exportu ČR a 3,5% hrubého domácího produktu.

Příjezdy zahraničních návštěvníků

 • v lednu - prosinci 2006 přijelo do České republiky 100,1 mil. zahraničních návštěvníků, o 0,3 % méně než v lednu - prosinci 2005
 • přes úsek státní hranice s Německem v lednu - prosinci 2006 přijelo 51,5 mil. zahraničních návštěvníků, index 100,4 (index představuje srovnání se stejným obdobím roku 2005, dále jen index)
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem v lednu - prosinci 2006 přijelo 12,9 mil. zahraničních návštěvníků, index 98,4
 • přes úsek státní hranice s Polskem v lednu - prosinci 2006 přijelo 15,7 mil. zahraničních návštěvníků, index 92,7
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem v lednu - prosinci 2006 přijelo 15,7 mil. zahraničních návštěvníků, index 109,2
 • v lednu - prosinci 2006 přijelo do ČR 92,5 % zahraničních návštěvníků po silnicích, 3,2 % po železnicích a 4,3 % letecky

Výjezdy občanů ČR do zahraničí

 • v lednu - prosinci 2006 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 36,7 mil. občanů ČR, index 101,3
 • přes úsek státní hranice s Německem v lednu - prosinci 2006 vyjelo 11,0 mil. občanů ČR, index 106,7
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem v lednu - prosinci 2006 vyjelo 6,8 mil. občanů ČR, index 94,5
 • přes úsek státní hranice s Polskem v lednu - prosinci 2006 vyjelo 6,4 mil. občanů ČR, index 90,0
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem v lednu - prosinci 2006 vyjelo 9,4 mil. občanů ČR, index 104,2
 • podle druhu dopravy v lednu - prosinci 2006 vyjelo 88,6 % občanů ČR po silnicích, 2,9 % po železnicích a 8,5 % letecky

Turisté v hromadných ubytovacích zařízeních ČR v lednu - prosinci 2006

Celkový počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních za leden - prosinec 2006 dosáhl 6,4 mil. příjezdů a vzrostl oproti stejnému období roku 2005 o 1,6 %, celkový počet přenocování dosáhl 20,1 mil. přenocování a vzrostl o 2,5 %.

Mezi země s největším počtem turistů v hromadných ubytovacích zařízeních, kteří navštívili ČR v lednu - prosinci 2006, patří Německo (1,6 mil.), Velká Británie (566 tis.) a Itálie (399 tis.).

Průměrná doba pobytu cizinců v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v lednu - prosinci 2006 dosáhla 4,1 dne.