Statistiky cestovního ruchu 2004

06.01.2009:  

Zahraniční cestovní ruch v České republice v lednu-prosinci 2004

Podle předběžných údajů ČNB dosáhly devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - prosinec 2004 4,2 mld USD, což je o 17,3 % více než ve stejném období roku 2003 ( v Kč 107,1 mld, index 106,8 a v € 3,4 mld, index 106,6)

Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - prosinec 2004 představují ekvivalent 6,3 % exportu ČR a cca 3,9 % hrubého domácího produktu.

Příjezdy zahraničních návštěvníků

 • v lednu-prosinci 2004 přijelo do České republiky 95,9 mil. zahraničních návštěvníků, o 1,0 % více než v lednu-prosinci 2003, z toho v prosinci 7,5 mil. index 102,5 ( index představuje srovnání se stejným obdobím roku 2003, dále jenom index)
 • ze sousedních států přijelo v lednu-prosinci 2004 73,7 mil. zahraničních návštěvníků, index 100,9
 • ze států s vízovou povinností přijelo v lednu-prosinci 2004, 685 tis., index 92,9
 • z ostatních států bez vízové povinnosti přijelo v lednu-prosinci 2004, 21,5 mil. zahraničních návštěvníků, index 101,4
 • přes úsek státní hranice s Německem přijelo v lednu-prosinci 2004, 49,0 mil. zahraničních návštěvníků, index 106,5 ( cca 44 mil. z Německa)
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem přijelo v lednu-prosinci 2004, 11,3 mil.zahraničních návštěvníků, index 94,7 ( cca 6,4 mil. z Rakouska)
 • přes úsek státní hranice s Polskem přijelo v lednu-prosinci 2004, 17,5 mil. zahraničních návštěvníků index 91,8 ( cca 13 mil. z Polska)
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem přijelo v lednu-prosinci 2004, 14,0 mil. zahraničních návštěvníků, index 94,2 ( cca 10,5 mil. ze Slovenska)
 • v lednu-prosinci 2004 přijelo do ČR 92,5 % zahraničních návštěvníků po silnicích, 3,2 % po železnicích , 4,3 % letecky

Výjezdy občanů ČR do zahraničí

 • v lednu-prosinci 2004 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 36,7 mil. občanů ČR, index 101,6 , z toho v prosinci 2,8 mil. index 102,3
 • přes úsek státní hranice s Německem vyjelo v lednu-prosinci 2004, 9,9 mil. občanů ČR, index 99,5
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem vyjelo v lednu-prosinci 2004, 7,2 mil. občanů ČR, index 97,1
 • přes úsek státní hranice s Polskem vyjelo v lednu-prosinci 2004, 8,5 mil. občanů ČR, index 107,4
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem vyjelo v lednu-prosinci 2004, 8,7 mil. občanů ČR, index 98,9
 • podle druhu dopravy vyjelo v lednu-prosinci 2004 90,7 % občanů ČR po silnicích, 2,8 % po železnicích a 6,5 % letecky

Turisté v hromadných ubytovacích zařízeních ČR v lednu - prosinci 2004

Celkový počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních za leden - prosinci 2004 dosáhl 6,1 mil. příjezdů a vzrostl oproti stejnému období roku 2003 o 19,4 %, celkový počet přenocování dosáhl 19,0 mil. přenocování a vzrostl o 15,0 %.

Mezi země s největším počtem turistů, kteří navštívili ČR v lednu- prosinci 2004 patří Německo (1 569 tis.), Velká Británie (651 tis.), Itálie (391 tis.), USA (293 tis.) Nizozemsko (274 tis.), Slovensko (267 tis.), Francie (256 tis.), Polsko (254 tis.), Španělsko (201 tis.), Rakousko (184 tis.), Rusko (164 tis.).

Průměrná doba pobytu cizinců v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu dosáhla v lednu - prosinci 2004 4,1 dne.

Pramen: ČSÚ, ČNB, MMR