Statistiky cestovního ruchu 2002

07.01.2009:  

V lednu - prosinci 2002 přijelo do České republiky 97,6 mil. zahraničních návštěvníků, pokles představuje 5,3 %. Mezi země s největším počtem turistů, kteří navštívili ČR patří Německo, Polsko, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Slovensko, Francie, USA, Rakousko a Španělsko.

Podle předběžných údajů ČNB dosáhly devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2002 2,9 mld USD, což je o 5,3 % méně než ve stejném období roku 2001. Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu představuje ekvivalent 7,7 % exportu ČR a cca 4,2 % hrubého domácího produktu.

Příjezdy zahraničních návštěvníků

 • v lednu - prosinci 2002 přijelo do České republiky 97,6 mil. zahraničních návštěvníků, o 5,3 % méně než v lednu - prosinci 2001, z toho v prosinci 6,8 mil. index 87,5 ( index představuje srovnání se stejným obdobím roku 2001, dále jenom index)
 • ze sousedních států přijelo v lednu - prosinci 2002 76,6 mil. zahraničních návštěvníků, index 94,5
 • ze států s vízovou povinností přijelo v lednu - prosinci 2002, 686 tis., index 100,6
 • z ostatních států bez vízové povinnosti přijelo v lednu - prosinci 2002, 20,3 mil. zahraničních návštěvníků, index 95,4
 • přes úsek státní hranice s Německem přijelo v lednu - prosinci 2002, 44,8 mil. zahraničních návštěvníků, index 97,5 ( cca 39,6 mil. z Německa)
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem přijelo v lednu - prosinci 2002, 12,2 mil. zahraničních návštěvníků, index 99,1 ( cca 6,9 mil. z Rakouska)
 • přes úsek státní hranice s Polskem přijelo v lednu - prosinci 2002, 24,4 mil. zahraničních návštěvníků index 86,0 ( cca 20,1 mil. z Polska)
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem přijelo v lednu - prosinci 2002, 13,9 mil. zahraničních návštěvníků, index 96,0 ( cca 10,1 mil. ze Slovenska)
 • v lednu - prosinci 2002 přijelo do ČR 94,0 % zahraničních návštěvníků po silnicích, 3,5 % po železnicích , 2,5 % letecky

Výjezdy občanů ČR do zahraničí

 • v lednu - prosinci 2002 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 34,3 mil. občanů ČR, index 94,7 , z toho v prosinci 2,4 mil. index 94,3
 • přes úsek státní hranice s Německem vyjelo v lednu - prosinci 2002, 10,1 mil. občanů ČR, index 93,0
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem vyjelo v lednu - prosinci 2002, 6,6 mil. občanů ČR, index 100,1
 • přes úsek státní hranice s Polskem vyjelo v lednu - prosinci 2002, 7,4 mil. občanů ČR, index 88,5
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem vyjelo v lednu - prosinci 2002, 8,4 mil. občanů ČR, index 98,8
 • podle druhu dopravy vyjelo v lednu - prosinci 2002 91,8 % občanů ČR po silnicích, 3,3 % po železnicích a 4,9 % letecky

Turisté v ubytovacích zařízeních ČR

Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v lednu - prosinci 2002 meziročně poklesl o 14,7 %, z toho zahraničních hostů poklesl o 15,3 %.

Celkový počet přenocování hostů poklesl o 14,7 % , z toho zahraničních hostů poklesl o 15,4 %.

Pramen: ČSÚ, ČNB, MMR