Statistiky cestovního ruchu 2001

07.01.2009:  

V lednu - prosinci 2001, přijelo do České republiky 103,1 mil. zahraničních návštěvníků, pokles představuje 1,1 %. Mezi země s největším počtem turistů, kteří navštívili ČR patří Německo, Polsko, Itálie, Velká Británie, Nizozemsko, USA, Slovensko, Francie, Izrael a Rakousko.

Podle předběžných údajů ČNB dosáhly devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - prosinec 2001 3,0 mld USD, což je o 3,8 % více než ve stejném období roku 2000. Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu představuje ekvivalent 8,9 % exportu ČR a cca 5,3 % hrubého domácího produktu.

Příjezdy zahraničních návštěvníků

 • v lednu - prosinci 2001 přijelo do České republiky 103,1 mil. zahraničních návštěvníků, o 1,1 % méně než v lednu - prosinci 2000; z toho v prosinci 7,7 mil. index 91,7 (index představuje srovnání se stejným obdobím roku 2000, dále jenom index)
 • ze sousedních států přijelo v lednu - prosinci 81,1 mil. zahraničních návštěvníků, index 99,6
 • ze států s vízovou povinností přijelo v lednu - prosinci 2001, 681 tis., index 151,7
 • z ostatních států bez vízové povinnosti přijelo v lednu - prosinci 2001, 21,3 mil. zahraničních návštěvníků, index 95,3
 • přes úsek státní hranice s Německem přijelo v lednu - prosinci 2001, 45,9 mil. zahraničních návštěvníků, index 95,9 (cca 40 mil. z Německa)
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem přijelo v lednu - prosinci 2001, 12,3 mil. zahraničních návštěvníků, index 99,1 (cca 6,9 mil. z Rakouska)
 • přes úsek státní hranice s Polskem přijelo v lednu - prosinci 2001, 28,3 mil. zahraničních návštěvníků index 104,5 (cca 23,5 mil. z Polska)
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem přijelo v lednu - prosinci 2001, 14,4 mil. zahraničních návštěvníků, index 96,6 (cca 10,7 mil. ze Slovenska)
 • v lednu - prosinci 2001 přijelo do ČR 94,1 % zahraničních návštěvníků po silnicích, 3,8 % po železnicích, 2,1 % letecky

Výjezdy občanů ČR do zahraničí

 • v lednu - prosinci 2001 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 36,2 mil. občanů ČR, index 94,9 ; z toho v prosinci 2,6 mil., index 87,6
 • přes úsek státní hranice s Německem vyjelo v lednu - prosinci 2001, 10,9 mil. občanů ČR, index 100,5
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem vyjelo v lednu - prosinci 2001, 6,6 mil. občanů ČR, index 96,6
 • přes úsek státní hranice s Polskem vyjelo v lednu - prosinci 2001, 8,4 mil. občanů ČR, index 81,4
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem vyjelo v lednu - prosinci 2001, 8,5 mil. občanů ČR, index 97,4
 • podle druhu dopravy vyjelo v lednu - prosinci 2001 91,4 % občanů ČR po silnicích, 3,7 % po železnicích a 4,9 % letecky

Turisté v ubytovacích zařízeních ČR

Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v lednu - prosinci 2001 meziročně poklesl o 0,7 %, z toho zahraničních hostů vzrostl o 9,7 %.

Celkový počet přenocování hostů poklesl o 18,5 % , z toho zahraničních hostů vzrostl o 1,6 %.

Pramen: ČSÚ, ČNB, MMR