Statistiky cestovního ruchu 1999

07.01.2009:  

podle ČSÚ, ČNB a MMR)
(source: Czech Statistics Office, Czech National Bank and Ministry for Regional Development of the Czech Republic)

Příjezdový cestovní ruch
Incoming Tourism

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 1998 a 1999 podle měsíců (v milionech osob)
Arrivals of foreign visitors to the Czech Republic in 1998 and 1999 according to months (millions of persons)

Měsíc/Month 1998 Index 1998/1997 1999 Index 1999/1998
Leden/January 6,93 108,4 6,45 93,2
Únor/February 6,85 100,8 5,70 83,2
Březen/March 7,36 85,4 7,27 98,8
Duben/April 8,38 105,1 8,16 97,4
Květen/May 9,46 94,3 8,99 94,9
Červen/June 9,18 96,7 8,51 92,7
Červenec/July 10,56 105,3 10,37 98,1
Srpen/August 11,17 92,6 11,19 100,3
Září/September 8,68 91,5 9,12 105,0
Říjen/November 9,02 91,4 9,19 101,9
Listopad/November 7,52 88,0 7,92 105,4
Prosinec/December 7,73 90,0 7,96 103,0
Celkem/ Total 102,84 95,3 100,83 98,0

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 1998 a 1999 podle úseku státní hranice (v milionech osob)
Arrivals of foreign visitors to the Czech Republic in 1998 and 1999 according to sections of the state frontier (millions of persons)

Úsek státní hranice
Section of state frontier
1998 Index 1998/1997 1999 Index 1999/1998
s Německem /with Germany 46,70 96,5 46,37 99,3
s Rakouskem/with Austria 13,96 91,1 12,39 88,7
s Polskem/with Poland 24,89 103,1 25,96 104,3
se Slovenskem/ with Slovakia 15,81 85,3 14,67 92,8
Letiště/ Airports 1,48 99,2 1,44 97,1
Celkem/ Total 102,84 95,3 100,83 98,0

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 1998 a 1999 podle druhu dopravy (v milionech osob)
Arrivals of foreign visitors to the Czech Republic in 1998 and 1999 according to the kind of transport (millions of persons)

Druh dopravy
Kind of transport
Počet osob
Number of persons
% Index      
1998 1999 1998 1999 1998 1999  
Silniční/by road 96,49 95,31 93,82 94,53 94,7 98,8
Železniční/by railway 4,87 4,08 4,74 4,04 107,5 83,8
Letecká/by air 1,48 1,44 1,44 1,43 99,2 97,1
Celkem/Total 102,84 100,83 100,00 100,00 95,3 98,0

Výjezdový cestovní ruch
Outgoing Tourism

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 1998 a 1999 podle měsíců (v milionech osob)
Departures of Czech citizens to other countries in 1998 and 1999 according to months (millions of persons)

Měsíc/Month 1998 Index 1998/1997 1999 Index 1999/1998
Leden/January 2,72 106,4 2,43 89,4
Únor/February 2,82 99,1 2,24 79,6
Březen/March 3,29 91,3 3,14 95,5
Duben/April 3,55 98,6 3,22 90,7
Květen/May 3,75 92,5 3,37 90,0
Červen/June 3,81 92,4 3,47 90,9
Červenec/July 4,63 108,7 4,41 95,3
Srpen/August 4,52 91,4 4,34 96,0
Září/September 3,68 91,4 3,61 98,1
Říjen/October 4,18 89,6 3,66 87,4
Listopad/November 3,44 90,1 3,07 89,2
Prosinec/ December 3,22 90,2 3,02 93,9
Celkem/ Total 43,61 94,7 39,98 91,7

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 1998 a 1999 podle úseku státní hranice (v milionech osob)
Departures of Czech citizens to other countries in 1998 and 1999 according to sections of the state frontier (millions of persons)

Úsek státní hranice
Section of state frontier
1998 Index 1998/1997 1999 Index 1999/1998
S Německem/with Germany 11,81 94,8 10,90 92,3
s Rakouskem/with Austria 6,81 96,3 6,64 97,5
s Polskem/with Poland 14,63 94,2 12,18 83,3
se Slovenskem/with Slovakia 8,95 91,2 8,87 99,0
Letiště/Airports 1,41 117,8 1,39 98,6
Celkem/Total 43,61 94,7 39,98 91,7

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 1998 a 1999 podle druhu dopravy (v milionech osob)
Departures of Czech citizens to other countries in 1998 and 1999 according to the kind of transport (millions of persons)

Druh dopravy
Kind of transport
Počet osob
Number of persons
% Index      
1998 1999 1998 1999 1998 1999  
Silniční/by road 40,82 37,22 93,61 93,10 93,7 91,2
Železniční/by railway 1,38 1,37 3,17 3,43 104,7 99,2
Letecká/by air 1,41 1,39 3,22 3,47 117,8 98,6
Celkem/Total 43,61 39,98 100,00 100,00 94,7 91,7

Devizové příjmy a výdaje ze zahraničního cestovního ruchu
Foreign currency revenues and expenditures from incoming and outgoing tourism

Vývoj devizových příjmů ze zahraničního cestovního ruchu v roce 1998 a 1999
Foreign currency revenues from incoming tourism in 1998 and 1999

Rok
Year
Absolutně v milionech
Millions (absolute)
Nominální index
předchozí rok=100
Nominal index
previous year=100
Objemový index
předchozí rok=100
Volume index
previous year=100
   
USD USD index Kč index Kč index  
1998 3 718,8 120 000,0 102,0 103,7 93,7
1999 3 034,7 105 000,0 81,6 87,5 85,7

Vývoj devizových výdajů ze zahraničního cestovního ruchu v roce 1998 a 1999
Foreign currency expenditures from outgoing tourism in 1998 and 1999

Rok
Year
Absolutně v milionech
Millions (absolute)
Nominální index
předchozí rok=100
Nominal index
previous year=100
Objemový index
předchozí rok=100
Volume index
previous year=100
   
USD USD index Kč index Kč index  
1998 1 868,7 60 300,0 78,5 79,9 72,2
1999 1 474,0 51 000,0 84,6 78,9 77,3

Vývoj devizového salda ze zahraničního cestovního ruchu v roce 1998 a 1999
Foreign currency balance from incoming and outgoing tourism in 1998 and 1999

Rok
Year
Absolutně v milionech
Millions (absolute)
Nominální index
předchozí rok=100
Nominal index
previous year=100
Objemový index
předchozí rok=100
Volume index
previous year=100
   
USD USD index Kč index Kč index  
1998 1 850,2 59 700,0 146,0 148,5 134,1
1999 1 560,7 54 000,0 90,5 84,4 82,7

Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP a na exportu
Contribution of tourism industry foreign currency revenues to GDP and export

Rok
Year
Podíl devizových příjmů v %
Contribution of tourism industry foreign currency revenues in %
 
na HDP/to GDP na exportu/to export  
1994 5,6 14,0
1995 5,7 13,4
1996 7,3 18,8
1997 7,0 16,0
1998 6,7 14,1
1999 5,7 11,3

Zahraniční turisté v České republice v roce 1999 podle regionů
Foreign tourists in the regions of the Czech Republic in 1999

Region Hosté podle regionů v %
Percentage of guests in regions
 
Hosté
Guests
z toho: zahraniční
including: foreigners
 
Česká republika /Czech Republic 100,0 100,0
Hlavní město Praha / Prague 21,6 36,0
Střední Čechy/Central Bohemia 7,7 6,6
Jižní Čechy/South Bohemia 10,6 8,0
Západní Čechy /West Bohemia 10,4 10,1
Severní Čechy /North Bohemia 10,1 8,6
Východní Čechy/ East Bohemia 16,1 13,0
Jižní Morava /South Moravia 12,8 10,3
Severní Morava /North Moravia 10,7 7,4

Ubytovací zařízení cestovního ruchu ČR
Tourism accommodation establishments in the Czech Republic

Kapacity ubytovacích zařízení cestovního ruchu ČR k 31.7.1999
Capacity of tourism accommodation establishments in the Czech Republic as of 31.7.1999

Druh zařízení
Type of establishment
Počet zařízení
Number of
establishments
Počet pokojů
Number of
rooms
Počet lůžek
Number of
beds
Celkem/Total 13 124 184 877 509 264
v tom/including      
hotel,motel,botel/hotels,motels,boatels 1 808 71 388 172 009
pension/boarding houses 1 806 20 750 56 897
turistická ubytovna/hostels for tourists 774 9 721 34 412
chatová osada/weekend house villages 383 7 050 24 885
kemp/camping sites 452 6 891 23 782
ostatní/others 2 264 55 980 150 141
individuální ubytování/individual accommodation 5 637 13 097 47 138

Kapacity ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů k 31.7.1999
Capacity of tourism accommodation establishments in regions of the Czech Republic as of 31.7.1999

Druh zařízení
Type of establishment
Počet zařízení
Number of
establishments
Počet pokojů
Number of
rooms
Počet lůžek
Number of
beds
Česká republika /Czech Republic 13 124 184 877 509 264
Hlavní město Praha/ Prague 993 33 688 79 835
Střední Čechy/ Central Bohemia 1 023 13 725 37 627
Jižní Čechy/ South Bohemia 2 108 18 238 56 049
Západní Čechy/ West Bohemia 1 466 21 408 53 421
Severní Čechy/ North Bohemia 1 769 22 256 60 959
Východní Čechy/ East Bohemia 3 010 30 614 93 716
Jižní Morava/ South Moravia 1 477 24 029 67 760
Severní Morava/ North Moravia 1 278 20 919 59 897

Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 1999
Foreigner guests in accommodation establishments of tourism in 1999

  Počet osob v %
Number of persons %
Průměrná doba
pobytu (ve dnech)
Average days of stay
Celkový počet cizinců/ Foreigner, total 100,0 4,0
Německo/ Germany 28,6 4,8
Polsko/ Poland 6,9 3,6
Itálie/ Italy 6,0 3,8
Nizozemsko/ The Netherlands 5,4 4,1
Velká Británie/ United Kingdom 5,1 3,7
USA/ U.S.A. 4,4 3,9
Slovensko/ Slovakia 4,2 3,9
Rusko/ Russia 4,0 4,6
Rakousko/ Austria 3,4 3,1
Francie/ France 3,2 3,5
Ostatní/ Others 28,8 3,6

Struktura cizinců v ubytovacích zařízeních v jednotlivých krajích v roce 1999
Structure of foreigners in accommodation establishments in region in 1999

  Území/ Region
Hlavní město Praha
Capital Prague
Kraj středo český
Central Bohemia
Kraj jiho český
South Bohemia
Kraj západo český
West Bohemia
Kraj severo český
North Bohemia
Kraj východo český
East Bohemia
Kraj jiho moravský
South Moravia
Kraj severo moravský
North Moravia
ČR celkem
Czech Republic
 
Cizinci celkem/ Total Foreigners 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Německo/ Germany 19,4 28,7 32,7 40,9 36,3 38,7 26,3 28,0 28,6
Polsko/ Poland 3,7 7,8 6,7 6,9 7,6 8,5 11,5 12,3 6,9
Itálie/ Italy 9,0 4,7 5,2 4,0 3,6 3,6 5,5 3,9 6,0
Nizozemsko/ The Netherlands 2,8 9,7 9,5 5,6 6,0 7,0 5,6 5,2 5,4
Velká Británie/ United Kingdom 8,0 4,6 3,6 3,2 3,4 3,1 3,7 3,6 5,1
USA/ U.S.A. 6,7 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 3,0 3,5 4,4
Slovensko/ Slovakia 2,4 5,2 4,3 3,4 5,5 5,1 6,4 7,6 4,2
Rusko/ Russia 4,2 3,2 2,9 5,1 3,9 3,8 3,8 4,1 4,0
Rakousko/ Austria 3,2 2,8 4,6 2,8 2,8 2,7 5,0 3,8 3,4
Francie/ France 4,1 2,7 2,8 2,4 2,4 2,3 2,9 2,8 3,2
Ostatní/ Others 36,5 27,5 24,7 22,6 25,5 22,4 26,3 25,2 28,8

Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle zón v roce 1999
Foreigners guests in accommodation establishments of tourism in zone in 1999

Zóna cestovního ruchu/ Zone of tourism Počet osob v %
Number of persons %
Průměrná doba
pobytu (ve dnech)
Average days of stay
Celkem/ Total 100,0 4,0
Městská a kulturně-poznávací/ municipal and cultural 54,0 3,8
Lázeňská/ balneological 7,0 6,3
v okolí vodních ploch/ around water bodies 10,0 3,7
Horská/ mountain area 16,0 4,3
Nevyhraněná/ non-specified 13,0 3,9

Zahraniční cestovní ruch zprostředkovaný činností cestovních kanceláří v ČR za rok 1998
Activities of travel agencies in 1998

  Příjezdy zahraničních návštěvníků
Arrivals of foreign visitors
Výjezdy občanů ČR do zahraničí
Departures of Czech residents abroad
   
Počet osob
Number of persons
Průměrná doba pobytu
Average days of stay
Počet osob
Number of persons
Průměrná doba pobytu
Average days of stay
 
Celkem/ Total 864 628 4,0 1 462 874 8,3
V tom: / including        
Chorvatsko/ Croatia 8 838 3,5 313 614 7,9
Itálie/ Italy 47 332 3,0 276 116 7,7
Řecko/ Greece 3 955 4,1 249 240 12,7
Španělsko/ Spain 47 727 4,7 135 642 8,7
Rakousko/ Austria 59 927 3,0 101 310 3,7
Francie/ France 37 104 3,9 81 842 7,0
Německo / Germany 287 528 3,9 31 399 2,3
Velká Británie/ United Kingdom 65 391 3,1 17 576 6,1
Rusko/ Russia 45 610 5,6 550 5,1
Polsko/ Poland 18 590 2,7 19 302 2,1
USA/ U.S.A. 31 546 4,4 7 624 14,6
Japonsko/ Japan 16 483 5,4 101 10,7
Ostatní/ Others 194 597 4,3 228 558 8,5

Zahraniční cestovní ruch zprostředkovaný činností cestovních kanceláří v ČR za rok 1999
Activities of travel agencies in 1999

  Příjezdy zahraničních návštěvníků
Arrivals of foreign visitors
Výjezdy občanů ČR do zahraničí
Departures of Czech residents abroad
   
Počet osob
Number of persons
Průměrná doba pobytu
Average days of stay
Počet osob
Number of persons
Průměrná doba pobytu
Average days of stay
 
Celkem/ Total 1 079 063 4,0 1 491 752 7,8
V tom: / including        
Španělsko/ Spain 46 187 4,4 271 743 9,0
Chorvatsko/ Croatia 16 536 3,6 244 362 8,3
Itálie/ Italy 62 884 4,4 239 548 7,5
Řecko/ Greece 6 577 3,4 179 777 10,1
Rakousko/ Austria 59 697 3,4 91 741 3,9
Francie/ France 53 875 3,8 96 279 6,6
Německo / Germany 313 884 4,1 38 755 2,2
Velká Británie/ United Kingdom 60 845 3,8 16 142 6,9
Rusko/ Russia 52 664 5,5 1 563 6,3
Polsko/ Poland 18 653 2,7 12 141 2,0
USA/ U.S.A. 30 333 4,2 11 404 12,9
Japonsko/ Japan 42 925 2,9 1 601 11,0
Ostatní/ Others 314 003 4,0 286 696 7,6