Statistiky cestovního ruchu 2005

06.01.2009:  

Zahraniční cestovní ruch v České republice v lednu - prosinci 2005

Podle předběžných údajů ČNB dosáhly devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - prosinec 2005
4,63 mld USD, což je o 11,0 % více než ve stejném období roku 2004 (v Kč 110,9 mld, index 103,5 a v € 3,73 mld,
index 110,8).

Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - prosinec 2005 představují ekvivalent 5,9 % exportu ČR
a 3,7 % hrubého domácího produktu.

Příjezdy zahraničních návštěvníků

 • v lednu - prosinci 2005 přijelo do České republiky 100,5 mil. zahraničních návštěvníků, o 4,8 % více než v lednu - prosinci 2004, z toho v prosinci 7,7 mil. index 102,5 (index představuje srovnání se stejným obdobím roku 2004, dále jen index)
 • ze sousedních států v lednu - prosinci 2005 přijelo 75,6 mil. zahraničních návštěvníků, index 102,7
 • ze států s vízovou povinností v lednu - prosinci 2005 přijelo 790 tis., index 115,4
 • z ostatních států bez vízové povinnosti v lednu - prosinci 2005 přijelo 24,0 mil. zahraničních návštěvníků, index 111,6
 • přes úsek státní hranice s Německem v lednu - prosinci 2005 přijelo 51,3 mil. zahraničních návštěvníků, index 104,6 (cca 45,7 mil. z Německa)
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem v lednu - prosinci 2005 přijelo 13,2 mil. zahraničních návštěvníků, index 116,5 (cca 7,1 mil. z Rakouska)
 • přes úsek státní hranice s Polskem v lednu - prosinci 2005 přijelo 16,9 mil. zahraničních návštěvníků index 96,9 (cca 12,3 mil. z Polska)
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem v lednu - prosinci 2005 přijelo 14,4 mil. zahraničních návštěvníků, index 102,9 (cca 10,5 mil. ze Slovenska)
 • v lednu - prosinci 2005 přijelo do ČR 92,2 % zahraničních návštěvníků po silnicích, 3,1 % po železnicích, 4,7 % letecky

Výjezdy občanů ČR do zahraničí

 • v lednu - prosinci 2005 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 36,2 mil. občanů ČR, index 98,7; z toho v prosinci 2,7 mil., index 98,2
 • přes úsek státní hranice s Německem v lednu - prosinci 2005 vyjelo 10,3 mil. občanů ČR, index 104,1
 • přes úsek státní hranice s Rakouskem v lednu - prosinci 2005 vyjelo 7,2 mil. občanů ČR, index 99,6
 • přes úsek státní hranice s Polskem v lednu - prosinci 2005 vyjelo 7,1 mil. občanů ČR, index 83,6
 • přes úsek státní hranice se Slovenskem v lednu - prosinci 2005 vyjelo 9,0 mil. občanů ČR, index 103,7
 • podle druhu dopravy v lednu - prosinci 2005 vyjelo 89,9 % občanů ČR po silnicích, 2,9 % po železnicích a 7,2 % letecky

Turisté v hromadných ubytovacích zařízeních ČR v lednu - prosinci 2005

Celkový počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních za leden - prosinec 2005 dosáhl 6,3 mil. příjezdů a vzrostl oproti stejnému období roku 2004 o 4,5 %, celkový počet přenocování dosáhl 19,6 mil. přenocování a vzrostl o 3,2 %.

Mezi země s největším počtem turistů v hromadných ubytovacích zařízeních, kteří navštívili ČR v lednu - prosinci 2005, patří Německo (1 607 tis.), Velká Británie (657 tis.) a Itálie (405 tis.).

Průměrná doba pobytu cizinců v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v lednu - prosinci 2005 dosáhla 4,1 dne.

Pramen: ČSÚ, ČNB, MMR