Statistiky cestovního ruchu 2003

06.01.2009:  

(podle ČSÚ, ČNB a MMR)
(source: Czech Statistics Office, Czech National Bank and Ministry for Regional Development of the Czech Republic)

Příjezdový cestovní ruch
Incoming Tourism

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v letech 1995 - 2003
Arrivals of Foreign Visitors in the Czech Republic 1995 - 2003

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v letech 1995 - 2003

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 2002 a 2003 podle měsíců
Arrivals of foreign visitors to the Czech Republic in 2002 and 2003 according to months

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 2002 a 2003 podle měsíců

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 2002 a 2003 podle úseku státní hranice
Arrivals of foreign visitors to the Czech Republic in 2002 a 2003 according to sections of the state frontier

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 2002 a 2003 podle úseku státní hranice

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 2002 a 2003 podle druhu dopravy
Arrivals of foreign visitors to the Czech Republic in 2002 a 2003 according to the kind of transport

Příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky v roce 2002 a 2003 podle druhu dopravy

Výjezdový cestovní ruch
Outgoing Tourism

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v letech 1998 - 2003
Citizens of the Czech Republic Travelling Abroad in 1998 - 2003

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v letech 1998 - 2003

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 2002 a 2003 podle měsíců
Departures of Czech citizens to other countries in 2002 a 2003 according to months

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 2002 a 2003 podle měsíců

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 2002 a 2003 podle úseku státní hranice
Departures of Czech citizens to other countries in 2002 a 2003 according to sections of the state frontier

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 2002 a 2003 podle úseku státní hranice

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 2002 a 2003 podle druhu dopravy
Departures of Czech citizens to other countries in 2002 a 2003 according to the kind of transport

Výjezdy občanů ČR do zahraničí v roce 2002 a 2003 podle druhu dopravy

Devizové příjmy a výdaje ze zahraničního cestovního ruchu
Foreign currency revenues and expenditures from incoming and outgoing tourism

Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu České republiky v letech 1998 - 2003
Foreign currency revenues from incoming tourism in 1998 - 2003

Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu České republiky v letech 1998 - 2003

Devizové výdaje na zahraniční cestovní ruch v letech 1998 - 2003
Foreign Currency Expenditures Outgoing Tourism in 1998 - 2003

Devizové výdaje na zahraniční cestovní ruch v letech 1998 - 2003

Devizové saldo ze zahraničního cestovního ruchu České republiky v letech 1998 - 2003
Foreign Currency Balance from Incoming and Outgoing Tourism in 1998 - 2003

Devizové saldo ze zahraničního cestovního ruchu České republiky v letech 1998 - 2003

Vývoj devizových příjmů ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2002 a 2003
Foreign currency revenues from incoming tourism in 2002 and 2003

Vývoj devizových příjmů ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2002 a 2003

Vývoj devizových výdajů ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2002 a 2003
Foreign currency expenditures from outgoing tourism in 2002 and 2003

Vývoj devizových výdajů ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2002 a 2003

Vývoj devizového salda ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2002 a 2003
Foreign currency balance from incoming and outgoing tourism in 2002 and 2003

Vývoj devizového salda ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2002 a 2003

Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP a na exportu
Contribution of tourism industry foreign currency revenues to GDP and export

Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP a na exportu

Ubytovací zařízení cestovního ruchu ČR
Tourism accommodation establishments in the Czech Republic

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu ČR k 31.7.2002
Capacity of collective accommodation establishments in the Czech Republic as of 31. July 2002

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu ČR k 31.7.2002

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů k 31.7.2002
Capacity of collective accommodation establishments in regions of the Czech Republic as of 31. July 2002

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle krajů k 31.7.2002

Pramen: ČSÚ, ČNB, MMR