Satelitní účet cestovního ruchu ČR /TSA ČR/

12.05.2016: Satelitní účet cestovního ruchu (dále jen TSA) je nástrojem, který slouží k vymezení podílu cestovního ruchu jako odvětví na HDP.
TSA je světově uznávaným systémem, který umožňuje mezinárodní srovnávání výkonnosti cestovního ruchu. Je podporován všemi významnými mezinárodními organizacemi v  oblasti cestovního ruchu (EUROSTAT, OECD, UNWTO). Na národní úrovni je nezastupitelným analytickým a informačním podkladem pro rozhodování státních orgánů a odborné veřejnosti. Systém TSA jako průřezový meziodvětvový účet je odvozen z upravené soustavy národních účtů. Jeho základ tvoří deset vzájemně propojených tabulek na roční bázi a k jeho nejvýznamnějším makroekonomickým ukazatelům patří:
  • hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu
  • HDP cestovního ruchu
  • podíl cestovního ruchu na celkovém HDP ČR
  • počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu

    10A-TSA - typ cesty a kategorie návštěvníka [PDF, 27.49KB]
    10B-TSA - noci - typ cesty a kategorie návštěvníka [PDF, 26.8KB]
    11A-TSA - ubytovací zařízení - počet UZ [PDF, 24.88KB]
    11B-TSA - ubytovací zařízení - počet pokojů v UZ [PDF, 25.29KB]
    11C-TSA - ubytovací zařízení - počet lůžek v UZ [PDF, 25.37KB]
    11D-TSA - ubytovací zařízení - využití [PDF, 25.19KB]
    12-TSA - hlavní ukazatele NH a CR [PDF, 27.45KB]