Modul zaměstnanosti v cestovním ruchu

13.07.2016: 25. května 2016: Modul zaměstnanosti v cestovním ruchu je nástrojem zaměřeným na systematické zjišťování makroekonomických ukazatelů zaměstnanosti v cestovním ruchu v souvislosti se zaměstnaností v celém národním hospodářství konkrétní země.
Modul zaměstnanosti, přestože stojí na vlastním základě, je obecně úzce spjat se Satelitním účtem cestovního ruchu (TSA). Modul zaměstnanosti je v souladu s pojmy a definicemi používanými v jiných oblastech sociálně-ekonomických statistik a statistik cestovního ruchu, zejména v Evropském systému účtů ESA 1995, v normách Mezinárodní organizace práce ILO a v dalších dokumentech týkajících se statistiky cestovního ruchu vydaných světovými i evropskými organizacemi (Eurostat, WTO, OECD, OSN). Modul zaměstnanosti cestovního ruchu využívá podklady ze dvou hlavních zdrojů – údaje o zaměstnanosti v národním účetnictví (NÚ) a Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). Zdrojem údajů o zaměstnanosti v NÚ je podnikové statistické výkaznictví.


    13-A-MZ-souhrnné ukazatele zam [PDF, 30.58KB]
    13-B-MZ-souhrnné ukazatele zam [PDF, 32.92KB]